När man driver restaurang är det jätteviktigt att ta hänsyn till hygienen. Annars är risken stor att man sprider sjukdomar som gör både besökare och personal sjuka helt i onödan och det kan få stora konsekvenser. Om inte hygienregler följs, kan restaurangen tvingas stänga. Se därför till att vara mycket strikt när det kommer till hygienen på restaurangen för att undvika den typen av misstag.

Så sköter du hygienen på en restaurang

Hygien är viktigt i många branscher, framförallt inom hotell- och restaurangbranschen. Att arbeta med mat ställer höga krav på hygien i många olika led. Det finns nämligen en stor risk för spridning av diverse bakterier och virus när man hanterar mat och det kan få onödigt stora konsekvenser. I värsta fall tvingas restaurangen lägga ner då dess rykte har förstörts av dåliga hygienrutiner, men det kan även vara så att kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd kommer på ett spontanbesök för att inspektera restaurangen. Om det då visar sig att den inte håller måttet, kan den tvingas stänga helt eller delvis.

För att upprätthålla god hygien på restaurangen bör man regelbundet se till att både personal och lokal uppfyller en god standard när det kommer till hygienen. Det gör man bland annat genom att:

  • Se till att allt i köket fungerar.

I ett storkök är det mycket som kan gå sönder. Genom att utföra service för storkök med RMS säkerställer man att kökets alla funktioner fungerar optimalt. Då minskar nämligen risken för att maten inte kyls eller tillagas ordentligt och man säkerställer att köket används korrekt. Om köket är gammalt och inte fungerar optimalt kan man antingen anlita service för storkök med RMS eller få ett helt nytt kök installerat.

  • Håll koll på datum.

Det är viktigt att hålla koll på datummarkeringen när man handskas med mat. Släng eller skänk mat som passerat utgångsdatum.

  • Var noga med handhygienen.

Är det något som är viktigt att hålla koll på så är det handhygienen. Majoriteten av alla bakterier som sprids via mat, sprids via bakterier på händerna. Personalen bör därför alltid vara noga med att tvätta händerna, samt tänka på vad de gör med sina händer för att minska smittspridning.